BİZ KİMİZ?

Uçsuz bucaksız bir ortam olan sosyal medya platformlarının, doğru bilgiden yoksun, kişisel verilerin korunmasından uzak oluşan güvensiz bir sanal ortamın karşısında, kitlelerin sosyal medyayı etkin, farkında ve özgür bir biçimde kullanılmasını hedefleyen ve bu hedefler doğrultusunda eğitim ve faaliyet gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) tarafından desteklenen bir gönüllülük projesiyiz.

Gençlik Kalkınma Derneği

Gençlik Kalkınma Derneği; , gençlerin yerel ve ulusal politikalarda söz sahibi olabilmeleri ve dijital ortamda gençler açısından farkındalık oluşturmak amacıyla gençlerin bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik faaliyetleri misyon edinmiştir. Birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü çalışmalar yürüten ve gönüllülük kavramına hakim kurucu yönetim kurulumuz, gençlerin Türkiye'de demokratik yönetim sisteminin aktif bir katılımcısı olmasına ve dijital dünyada ben de varım diyebilmelerine yönelik çalışmalar planlamıştır. 2014 Eylül'ünde İstanbul’da kurulan derneğimiz kurulduğu günden bu yana birçok projeye imza atmıştır. Bazı projelerimizden bahsetmek gerekirse, ülkemiz genelinde yoğun ilgi gösterilen, Yerel Gençlik Politikaları, Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri - Başkanlık / Yarı Başkanlık / Parlamenter Sistem Eylem 5.1., bağımlılıkla mücadele gibi projeleri hayata geçirdik. Derneğimiz, 2.Gençlik Şurası, Genç Anayasa Çalıştayı ve Yerel Yönetimlerde Gençlik Katılımı gibi projelerin yürütücü ortağı oluşmuştur.